ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

สพฐ.ปรับวิธีคำนวณรายหัวใหม่

นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า จากที่ศธ.ได้ทำวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย เพื่อเสนอครม. มาตั้งงบประมาณกับสพฐ. ซึ่งการพิจารณางบขึ้นกับขนาดร.ร. ร.ร.ในอำเภอ ตำบล เป็นต้น สพฐ.จึงอยากปรับปรุงการจัดงบค่าใช้จ่ายรายหัวให้เหมาะสมบริบทสถานศึกษา โดยใช้วิธีคิดสูตรสำหรับการจัดเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว ทั้งนี้ สพฐ.ได้ร่วมกับมธ. ทำโครงการวิจัยเรื่องพัฒนาสูตรจัดสรรและปรับปรุงข้อมูล 185 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 โดยมี 5 ขั้นตอน

1.เตรียมระบบข้อมูลพื้นฐาน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ความจำเป็นพื้นฐาน 2.ความแตกต่างในมิติด้านพื้นที่ 3.ภาระงานของหน่วยงานที่จัดเก็บ 4.ผลงาน 5 ความขาดแคลน และ 6.มิติเชิงนโยบาย รวมทั้งคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำวิจัย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นการศึกษากระบี่ กาญจนบุรี เขต 1 ขอนแก่น เขต 5 ชัยนาท เชียงราย เขต 1 ตาก เขต 2 ระยอง เขต 1

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสพฐ. เพื่อพิจารณาตัวแปรฐานข้อมูล 2 ด้าน คือ ค่าใช้จ่ายการศึกษา และนโยบายของศธ. นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลระดับนักเรียน

3.เสนอผลการสร้างสูตรจัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวที่สะท้อนความแตกต่างแต่ละเขตพื้นที่

4.เสนอผลการสร้างตัวชี้วัด และ

5.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงและลงมือปฏิบัติต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons