ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

กระแสข่าวเรื่องการเลื่อนสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ตามที่มีกระแสข่าวปล่อยว่า...ไม่มีการสอบวันที่ 13 พฤษภาคม 2555.....นั้น....ได้รับการยืนยันจาก...เลขา สพฐ...แล้วว่าจะมีการสอบผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 แน่นอน...ซึ่งชมรมพัฒนาครูไทยยืนยันข่าวนี้ไปแล้วว่ามีการสอบในวัดดังกล่าวแน่นอน...เป็นทีมติวทีมเดียวที่กล้ายืนยันข่าวดังกล่าว

ส่วนสนามสอบ..จะให้ สพม เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องสนามสอบ...โดยจะเป็นโรงเรียนมัธยม..เช่น หอวัง ...ชมรมพัฒนาครูไทยจะติดตามข่าวมาเสนอต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษาแล้วครับ...........ด่วนที่สุดเลย

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1419 ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศ฿กษาสังกัด สพฐ.

เขตพื้นที่ประถมศึกษา คลิกที่นี่ครับ

เขตพื้นที่มัธยมศึกษา คลิกที่นี่ครับ

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ คลิกที่นี่ครับ

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์การสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2555 ออกแล้วครับท่านผู้ชม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักเกณฑ์ปกติ ว 7 คลิกที่นี่ครับ

หลักเกณฑ์เขตพื้นที่พิเศษ ว 8 คลิกที่นี่ครับ

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558


คลิกที่นี่ครับ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2555

ตามที่ สพฐ. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555 ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามเอกสารแนบ)

และจัดส่ง สพฐ. ภายในเดือนมีนาคม 2555 รวมทั้งรายงานผล

การดำเนินงานในรอบระยะเวลาช่วง 6 เดือน ภายในวันที่

15 เมษายน 2555 (รายละเอียดในหนังสือประทับตรา)


หัวข้อ
Download

หนังสือประทับตรา
ส่วนที่ 1 ใบหน้า คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 4 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ส่วนที่5 ตารางสรุปวงเงินงบประมาณ
ส่วนที่ 6 สรุปงบประมาณภาพรวม

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานเข้าครับ...ประกาศสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี 2555 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

งานเข้าครับ...ประกาศสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี 2555 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

งานเข้าครับ ท่านพร้อมกันหรือยัง หนังสือสั่งการคลิกที่นี่

สรุปผลการประชุมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการประชุมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2555

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารหมายเลข 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารหมายเลข 2 โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 3 โดย นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
เอกสารหมายเลข 4 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 5 โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เอกสารหมายเลข 6 โดย นายพิษณุ ตุลศุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารหมายเลข 7 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 8 โดย นางสาวบุศรา กาญจนาลัย
ผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
เอกสารหมายเลข 9 โดย นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์
กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมฯ
กรรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS)เอกสารบรรยายพิเศษ (PowerPoint)


เรื่อง "การวางแผนการจัดการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

เรื่อง "การขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา" โดย นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล

เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555" โดย ดร.กฤษณา สว่างแสง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

หนังสือแจ้งเลื่อนการรับสมัครสอบ 31-6 ก.พ. 55 (จากกคศ.)

หนังสือแจ้งเลื่อนการรับสมัครสอบ 31-6 ก.พ. 55 (จากกคศ.)

คลิกที่นี่ครับ

เติมเต็มกันต่อไปครับ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons