ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2555

ตามที่ สพฐ. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555 ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามเอกสารแนบ)

และจัดส่ง สพฐ. ภายในเดือนมีนาคม 2555 รวมทั้งรายงานผล

การดำเนินงานในรอบระยะเวลาช่วง 6 เดือน ภายในวันที่

15 เมษายน 2555 (รายละเอียดในหนังสือประทับตรา)


หัวข้อ
Download

หนังสือประทับตรา
ส่วนที่ 1 ใบหน้า คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 4 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ส่วนที่5 ตารางสรุปวงเงินงบประมาณ
ส่วนที่ 6 สรุปงบประมาณภาพรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons