ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปผลการประชุมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการประชุมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2555

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารหมายเลข 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารหมายเลข 2 โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 3 โดย นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
เอกสารหมายเลข 4 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 5 โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เอกสารหมายเลข 6 โดย นายพิษณุ ตุลศุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารหมายเลข 7 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 8 โดย นางสาวบุศรา กาญจนาลัย
ผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
เอกสารหมายเลข 9 โดย นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์
กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมฯ
กรรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS)เอกสารบรรยายพิเศษ (PowerPoint)


เรื่อง "การวางแผนการจัดการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก

เรื่อง "การขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา" โดย นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล

เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555" โดย ดร.กฤษณา สว่างแสง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons