ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

กรรมการปฏิรูปกฏหมาย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย และนายวิทยา สุริยะวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกันแถลงการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายและการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายจนถึงวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้มีหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้กฎหมายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งกระบวนการปฏิรูปกฎหมายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจึงต้องมีองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ตัวกฎหมายได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอนั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังมีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เข้ามาสมัครรับการคัดเลือกแล้ว ในที่สุดคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมายมีการประชุมพิจารณารายชื่อผู้สมัครซึ่งมีจำนวน 234 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และคัดเลือกกรรมการปฏิรูปกฎหมายจำนวน 11 คน ซึ่งมี 2 ประเภทคือกรรมการเต็มเวลา และกรรมการไม่เต็มเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก กรรมการประเภทเต็มเวลา จำนวน 6 คน ได้แก่ 1. นายคณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด 2.นางสุนี ไชยรส 3.นายสมชาย หอมละออ 4. นางเสาวณีย์ อัศวโรจน์ 5. นายไพโรจน์ พงศ์เพชร และ 6.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

รายงานข่าวแจ้งว่า ส่วนกรรมการประเภท ไม่เต็มเวลา จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายบรรเจิด สิงคะเนติ 2.นายกำชัย จงจักรพันธ์ 3.รศ.วิระดา สมสวัสดิ์ 4.นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ และ 5.นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ คือการตรวจสอบคุณสมบัติ และการนัดประชุมร่วมกันของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลือกประธานและรองประธาน จากนั้นจะได้มีการนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

มติชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons